Správa nehnuteľností

Máte nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, kanceláriu), ktorú by ste chceli prenajať a nemáte na to čas ?

Odchádzate do zahraničia a nechcete aby bola Vaša nehnuteľnosť počas tejto doby stratová ?


Máme bohaté skúsenosti so zabezpečovaním prenájmu. Vyberte si našu spoločnosť a presvedčíme Vás o našich kvalitách.

Správa nehnuteľnosti zahŕňa:  • vyhľadanie nájomcu

  • zabezpečenie obhliadok v prípade zmeny nájomcu (zabezpečenie minimálneho času bez obsadenia nehnuteľnosti)

  • priebežná kontrola užívania nehnuteľnosti

  • vypracovanie zmlúv a iných dokladov vyžadovaných pri prenájme

  • zabezpečenie bezproblémového chodu nehnuteľnosti - zabezpečenie opráv, bežnej údržby a i.

  • vybavíme všetky potrebné úradné záležitosti spojené s prenájmom nehnuteľnosti, vrátane komunikácie so správcom bytového domu

  • v prípade záujmu, po dohode zabezpečíme aj iné záležitosti súvisiace so správnym chodom nehnuteľnostiA to všetko za cenu: 10 % z ceny prenájmu/mesačne.
(v prípade neobsadenia je táto služba bezplatná po dobu obsadenia novým nájomnkom)