Projektovanie a rekonštrukcia

Zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb na kľuč podľa požiadaviek investora. Veľkou výhodou pre realizáciu stavieb je schopnosť zabezpečiť komplexný inžiniering, zahŕňajúci projektovú činnosť, výkon technického a odborného dozoru, samozrejme samotnú realizáciu stavieb, ale aj geodetické a kartografické práce.


Architektúra - návrhy stavieb a interiérová architektúra
Stavba a rekonštrukcia
Záhradná architektúra a terénne úpravy